Wizja 2030

W grudniu 2018 r. opracowaliśmy długofalową wizję dla Grupy Kewpie „WIZJA 2030”, która podsumowuje, kim chcemy być, co chcemy zrealizować, jakie wartości chcemy dostarczyć społeczeństwu do 2030 roku, aby zrealizować „Naszą ideę”.

Wizja 2030 – nasze ambicje

Począwszy od dążeń naszego założyciela, by poprawiać zdrowie oraz sylwetkę Japończyków dzięki majonezowi, Grupa Kewpie chce nadal pozytywnie wpływać na kulturę żywieniową w Japonii i na świecie.

Wizja 2030 - trzy perspektywy

  • Świat: Wiodąca firma w kategorii sałatek i jaj

    Popularyzacja kultury Grupy Kewpie na świecie – opierając się na sałatkach i daniach z jajek, Grupa Kewpie będzie propagować zdrową kulturę żywienia, idealnie dopasowaną do każdego kraju i regionu poprzez wykorzystanie bezpiecznej technologii przetwarzania żywności i najwyższej jakości.

  • Klienci: Partner żywieniowy dla każdej osoby

    Przekształcenie z producenta żywności na twórcę kultury żywieniowej. Grupa Kewpie oferuje produkty o szerokim zastosowaniu takim jak wykorzystanie ich w jedzeniu domowym, idąc dalej produkty będące daniem gotowym do spożycia czy produkty przeznaczone dla gastronomii, a także produkty dostosowane do wieku konsumenta, od najmłodszych do najstarszych. Biorąc pod uwagę różnorodność stylów życia Kewpie wspiera w budowaniu bliskości międzyludzkiej przy stole oraz stara się wspierać zdrowe nawyki żywieniowe każdej osoby.

  • Społeczeństwo: Stawanie się firmą angażującą dzieci, które są naszą przyszłością

    Grupa Kewpie, jako firma odpowiedzialna społecznie, będzie wspierać rozwój mentalny i fizyczny dzieci, które kreują naszą przyszłość. Pomoże tworzyć szczęśliwe społeczeństwo, zapewniając edukację żywieniową poprzez działania wewnętrzne i zewnętrzne oraz kreowanie zdrowego stylu życia.