9 listopada 2021

Komunikat Mosso Kewpie Poland Sp. z o.o. w sprawie bezpieczeństwa produktu – aktualizacja numerów partii produktów

Przeczytaj ważny komunikat w sprawie bezpieczeństwa produktu!